Masalalar - Shart operatorlari

ID Sarlavha Qiyinchilik
19 Musbat, manfiy Sodda
20 Palindrom son Sodda
21 Kvadrat tenglama Sodda
22 Minimum va maksimum Sodda
23 Hafta kunlari Sodda
24 Juft va toq son Sodda
25 Oy va kun Sodda
26 Kabisa yil Sodda
27 100 ga yaqin son Sodda
28 IELTS imtihonini baholash Sodda