Masalalar - Kiritish va Chiqarish

ID Sarlavha Qiyinchilik
1 Ma'lumotni chop etish Sodda
2 Kiritish va chop etish Sodda
3 Kvadrat yuzasi Sodda
4 Aylana uzunligi va doira yuzasi Sodda
5 Yil, oy, hafta, kun Sodda
6 Yig'indi, ayirma, ko'paytma Sodda
7 Ishchi maoshi Sodda
8 Qiymatlar almashinuvi Sodda
9 Uchburchak asosi Sodda
10 Uchburchak Gipotenuzasi Sodda
11 Kvadrat va kvadrat ildiz Sodda
12 Soat va kun Sodda
13 Fayl hajmi Sodda
14 Faylni chop etish Sodda
15 2 nuqta orasidagi masofa Sodda