Fibonachchi sonlar

N sonigacha bo'lgan barcha fibonachchi sonlarni chop etuvchi dastur tuzing!