Takrorlash operatorlari

Oshib boruvchi raqamlar bilan to'g'ri burchakli uchburchak

N sonigacha 1 ga oshib boruvchi raqamlar ishtirokida quyidagi ko'rinishda to'g'ri burchakli uchburchak yasang:

Kiruvchi ma'lumotlar:

N = 10

Chiquvchi ma'lumotlar

1
2 3
4 5 6
7 8 9 10