Sodda algoritmlar

Raqamlar soni

0 dan 1000 gacha bo'lgan son kiritilgan. Shu sonning raqamlar sonini chiqaruvchi dastur tuzing.

Kiruvchi ma'lumotlar

N = 123

Chiquvchi ma'lumotlar

Raqamlar soni: 3