Takrorlash operatorlari

N ta sonning o'rtachasi va yig'indisi

Foydalanuvchi N ta son kiritadi. Shu sonlarning yig'indisi va o'rtachasini hisoblaydigan dastur tuzing.

Kiruvchi ma'lumotlar:

N = 5
1-son: 4
2-son: 7
3-son: -2
4-son: 15
5-son: 3

Chiquvchi ma'lumotlar:

Yig'indi: 27
O'rtacha: 5.4