Sodda algoritmlar

Daqiqa va yil

Juda katta son minut tarzida kiritildi. Shu sonning taxminan necha yil va necha kundan iborat ekanligini aniqlovchi dastur tuzing.

Kiruvchi ma'lumotlar

M = 3456789

Chiquvchi ma'lumotlar

6 yil va 210 kun