Takrorlash operatorlari

Karra jadvali

N sonining karra jadvalini chiqaruvchi dastur tuzing.

Kiruvchi ma'lumotlar

N = 5

Chiquvchi ma'lumotlar

5 X 0 = 0
5 X 1 = 5
5 X 2 = 10
5 X 3 = 15
5 X 4 = 20
5 X 5 = 25
5 X 6 = 30
5 X 7 = 35
5 X 8 = 40
5 X 9 = 45
5 X 10 = 50