Takrorlash operatorlari

Raqamlar bilan to'g'ri burchakli uchburchak

1 dan kiritiladigan N sonigacha bo'lgan sonlarni raqamlar ishtirokidagi to'g'ri burchakli uchburchak ko'rinishida chop eting.

Kiruvchi ma'lumotlar

N = 10

Chiquvchi ma'lumotlar

1
12
123
1234
12345
123456
1234567
12345678
123456789
12345678910