C++

do-while – takrorlash operatori

do-while – takrorlash operatori

C++
Navbatdagi sikl opertorlaridan biri – do-while. do-while operatorining boshqa sikl opertorlaridan yagona farqi, ushbu sikl operatori hech bo’lmaganda bir marotaba bajariladi. Shartni ifodalash tartibi while ga o’xshab, ba’zi qismlar o’zgaradi. Tushuncha: E’tibor bersangiz, i o’zgaruvchisiga 3 boshlang’ich qiymat berilgan. Sikl uchun qo’yilgan shart esa i
error: Content is protected !!